Vision og værdier

 

Solrød Frikirke -  åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling – en levende kristen tro.

 • Mangfoldigt & kærligt fællesskab

 • Socialt engagement – lokalt & globalt

 • Kirke med musik, kreativitet & glæde 

 

Solrød Frikirke har tre omdrejningspunkter: 

Vores relation med Gud. 

Vores indbyrdes relation. 

Vores relation med vores omverden.

Ud fra disse omdrejningspunkter har vi fokus det eksisterende i Solrød Frikirke og vil fremadrettet mod 2020 have fokus på:

 

Børn og unge

 • Teenage-alpha

 • Messy church – børn, musik og leg

 

Musik

 • Caféaften med musik

 • 2 Lovsangsgrupper

 

Socialt engagement – lokalt og globalt

 • DFH - Dansk flygtninge hjælp

 • Julehjælp

 • Integrationsarbejde

 • Honduras

 

Udvikling

 • Smågrupper og undervisning

 • Alpha og tjenestegrupper

 • Leder- og kompetenceudvikling

 • Større kernegruppe  

 

Fysiske rammer

 • Egne lokaler (herunder bedre økonomi)

 
 

Tre kerneværdier

Vi har formuleret tre kerneværdier for vores arbejde:

Frihed

 • Kom som du er og oplev frihed.

 • Plads til at være dig selv.

 • Rum til mangfoldighed.

 • Din tro kan udvikles.

 • Brug af alle sanser til at udvikle din tro.

Fundament

 • At have fast grund under fødderne

 • Tro – håb – kærlighed

 • Vi tror på den kristne Gud

 • Far – Søn – Helligånd

 • Som var, som er og som kommer

 • I og til krop – sind  - ånd

Fællesskab

 • Rummet hvor du favnes og favner

 • Medmenneskelighed gennem fællesskabet

 • Solrød Frikirke ønsker at være en aktiv kirke på tværs af kirkeskel og andre menneskeskabte skel.

 • Vi ønsker at være en stemme i lokalsamfundet

 • Vi ønsker at gøre en social indsats

 • Vi ønsker at være involverede i mission ud over landets grænser