Integration

 
I Solrød Frikirke inviterer vi ny ankomne flygtninge ind i vores fællesskab ved sociale arrangementer,
såsom musikcafé, sankt hans fest og sportsaktiviteter.
 
Vi ønsker at skabe rammer for relationer mellem ny ankomne flygtninge, nydanskere og etniske danskere,
samt at styrke de fællesskaber, der allerede eksisterer. Vores primære fokus er at nyttiggøre ressourcer
og kompetencer ved at skabe mulighed for, at flygtninge får indflydelse og får en oplevelse af at være 
værdifulde og til nytte.
 
Vi bestræber os på at have minimum ét socialt arrangement hver måned, hvor vi personligt og virtuelt 
inviterer flygtninge. Kristne og åndeligt søgende flygtninge inviteres herudover til vores gudstjenester 
og lignende arrangementer.
 
Solrød Frikirke fungerer som uformel mentor for ca. 15 flygtninge og har derudover kontakt til ca. 50 
flygtninge. Støttende samtaler og samvær er det primære. Vi deltager i møder på kommunen, i banken og
hos lægen. Herudover formidler vi donationer som tøj og møbler, vi deltager i middage, kaffe-besøg,
styrketræning, museumsbesøg m.m.