"Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses." Disse ord kommer fra Det nye Testamente, og de understreger, at tro er dynamisk. Tro trives og udvikles bedst sammen med andre. Det være sig i det større fællesskab og i mindre grupper, dem vi kalder smågrupper.

Smågrupper

En smågruppe er en lille gruppe mennesker, der mødes og taler sammen om tro og livet, og deler begge dele med 

hinanden. Det er en relationsgruppe, hvor man gennem samtale har mulighed for at opdage og udvikle troen.

 

Har du lyst til at høre mere om smågrupper, kan du kontakte Anette Steinvig på mail.adr. anettesteinvig@hotmail.com. Vi har flere smågrupper, og der er også en til dig.