top of page

Om os

 • Hvem er vi?
  Solrød Frikirke er en del af metodistkirken og har eksisteret siden 2002. Metodistkirken tilhører den protestantiske kirke, og er det ældste statsanerkendte kirkesamfund i Danmark. På verdensplan er der mere end 80 millioner medlemmer og dette tal er stødt stigende. I Danmark er der 2000 bekendende medlemmer i 11 lokale kirker.
 • Hvad tror vi på?
  Vi tror på fornuft og moderne videnskab - biblen er en rettesnor for tro og liv Med indlevelse, respekt og forståelse stiller vi kritiske spørgsmål om tro og liv I metodistkirken lægges der især vægt på socialt engagement og medmenneskelighed
 • Hvad gør vi?
  I mindre fællesskaber udvikler vi sammen tro Metodistkirken tilbyder alle kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, vielse og begravelse, med borgerlig gyldighed
 • Gudstjenester?
  Er åbne for alle. Er præget af sang og musik. Indeholder et børnehjørne, hvorefter der er børnekirke for børnene. Indeholder nadver – hvor alle selvfølgelig er velkomne. Er for alle sanser og indeholder tit filmklip, lystænding og bønnestationer. Efter gudstjenesten er der brunch eller en let frokost, hvor alle er velkomne til at deltage. Som frikirke modtager vi ingen penge fra det offentlige og får heller ikke lokaletilskud. Derfor har vi en frivillig indsamling under gudstjenesten, der går til at støtte vores arbejde det arbejde vi udfører.
 • Vision?
  Solrød Frikirke - åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling – en levende kristen tro. Mangfoldigt & kærligt fællesskab Socialt engagement – lokalt & globalt Kirke med musik, kreativitet & glæde Solrød Frikirke har tre omdrejningspunkter: Vores relation med Gud. Vores indbyrdes relation. Vores relation med vores omverden. Tre kerneværdier Vi har formuleret tre kerneværdier for vores arbejde Frihed Kom som du er og oplev frihed. Plads til at være dig selv. Rum til mangfoldighed. Din tro kan udvikles. Brug af alle sanser til at udvikle din tro. Fundament At have fast grund under fødderne Tro – håb – kærlighed Vi tror på den kristne Gud Far – Søn – Helligånd Som var, som er og som kommer I og til krop – sind - ånd Fællesskab Rummet hvor du favnes og favner Medmenneskelighed gennem fællesskabet Solrød Frikirke ønsker at være en aktiv kirke på tværs af kirkeskel og andre menneskeskabte skel. Vi ønsker at være en stemme i lokalsamfundet Vi ønsker at gøre en social indsats Vi ønsker at være involverede i mission ud over landets grænser
bottom of page