Om os

*Ofte spurgte spørgsmål

Hvem er vi?


Solrød Frikirke er en del af metodistkirken og har eksisteret siden 2002. Metodistkirken tilhører den protestantiske kirke, og er det ældste statsanerkendte kirkesamfund i Danmark. På verdensplan er der mere end 80 millioner medlemmer og dette tal er stødt stigende. I Danmark er der 2000 bekendende medlemmer i 11 lokale kirker.
Hvad tror vi på?


Vi tror på fornuft og moderne videnskab - biblen er en rettesnor for tro og liv Med indlevelse, respekt og forståelse stiller vi kritiske spørgsmål om tro og liv I metodistkirken lægges der især vægt på socialt engagement og medmenneskelighed
Hvad gør vi?


I mindre fællesskaber udvikler vi sammen tro Metodistkirken tilbyder alle kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, vielse og begravelse, med borgerlig gyldighed
Gudstjenester?


 • Er åbne for alle.
 • Er præget af sang og musik.
 • Indeholder et børnehjørne, hvorefter der er børnekirke for børnene.
 • Indeholder nadver – hvor alle selvfølgelig er velkomne.
 • Er for alle sanser og indeholder tit filmklip, lystænding og bønnestationer.
Efter gudstjenesten er der brunch eller en let frokost, hvor alle er velkomne til at deltage. Som frikirke modtager vi ingen penge fra det offentlige og får heller ikke lokaletilskud. Derfor har vi en frivillig indsamling under gudstjenesten, der går til at støtte vores arbejde det arbejde vi udfører.
Vision?


Solrød Frikirke - åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling – en levende kristen tro.

 • Mangfoldigt & kærligt fællesskab
 • Socialt engagement – lokalt & globalt
 • Kirke med musik, kreativitet & glæde
Solrød Frikirke har tre omdrejningspunkter:
 • Vores relation med Gud.
 • Vores indbyrdes relation.
 • Vores relation med vores omverden.
Tre kerneværdier Vi har formuleret tre kerneværdier for vores arbejde Frihed
 • Kom som du er og oplev frihed.
 • Plads til at være dig selv.
 • Rum til mangfoldighed.
 • Din tro kan udvikles.
 • Brug af alle sanser til at udvikle din tro.
Fundament
 • At have fast grund under fødderne
 • Tro – håb – kærlighed
 • Vi tror på den kristne Gud
 • Far – Søn – Helligånd
 • Som var, som er og som kommer
 • I og til krop – sind - ånd
Fællesskab
 • Rummet hvor du favnes og favner
 • Medmenneskelighed gennem fællesskabet
 • Solrød Frikirke ønsker at være en aktiv kirke på tværs af kirkeskel og andre menneskeskabte skel.
 • Vi ønsker at være en stemme i lokalsamfundet
 • Vi ønsker at gøre en social indsats
 • Vi ønsker at være involverede i mission ud over landets grænser